Jak wyglądały symbole Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

Heraldyka jest jedną z ciekawszych części nauk o historii. Skupia się przede wszystkim na herbach i ich strukturze. Dzięki niej, poznajemy zasady jakie istnieją przy tworzeniu współczesnych symboli oraz co mają one oznaczać.

SKĄD POMYSŁ NA NOWY HERB?

Nowa symbolika była konieczna, ponieważ dwa dotąd osobne państwa zawarły tzw. Unię lubelską. Została ona podpisana w 1569 roku i na jej mocy powstała wspólna administracja. Wcześniej Polskę i Litwę łączyła unia personalna, którą zapoczątkował Władysław Jagiełło w 1385 roku.

JAK WYGLĄDAŁO GODŁO RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW?

W historii Polski wyróżnia się szczególnie okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów, to wtedy połączone państwa zyskały znaczącą pozycję w Europie. Ówczesny herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów składał się z czterech części, dwa pola na czerwonym tle zajmował biały orzeł w koronie, a kolejne dwa miejsca były przeznaczone na wizerunek Pogoni – symbolu Wielkiego Księstwa Litewskiego, również na czerwonym tle. Całość wieńczyła korona z krzyżem będąca znakiem wspólnego władcy oraz chrześcijańskiej ziemi.

Wiedza i nauka – MODYFIKACJE GODŁA
Razem z następnymi władcami, każdy z nich umieszczał w centrum państwowego godła swój rodzinny herb.
Należy też wspomnieć o okresie Powstania Listopadowego, kiedy to został stworzony herb mający nawiązywać do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Prezentował przedzielone pole na czerwonym tle, w jednej części był biały orzeł w koronie, a w drugiej litewska Pogoń. Nad nimi dominowała korona oznaczająca niepodległe państwo.