Czy szkolenia SEP są przydatne?

Taken / Pixabay

Jest szereg prac i czynności o różnym stopniu skomplikowania, gdzie niezbędne są określone umiejętności poparte stosownymi certyfikatami. Tym samym może je wykonywać tylko i wyłącznie osoba wykwalifikowana w zakresie nadzoru i eksploatacji. Trudno zatem się jakoś specjalnie dziwić, że aktualni i potencjalni pracownicy chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez kursy zawodowe. Możliwości w tej materii jest sporo, lecz w niniejszym tekście skupimy się na uprawnieniach SEP.

Krótka charakterystyka

Tego typu kwalifikacje są jednymi z istotniejszych w kontekście pracy związanej z pracą przy prądzie elektrycznym. Mogąc się pochwalić odpowiednimi papierami dana osoba, może dokonywać manipulacji przy prądzie do określonego natężenia. Niniejsze uprawnienia są możliwe do pozyskania dzięki temu, że odbywamy szkolenia sep i mający miejsce po nich egzamin.

Typy uprawnień SEP

Niniejsze kwalifikacje można zdobyć, chcąc pracować sieciami, urządzeniami oraz maszynami działającymi w określonych warunkach. Można je podzielić na trzy rodzaje, a mianowicie uprawnienia:

  • elektryczne G1,
  • energetyczne wraz z sieciami ciepłowniczymi G2,
  • gazowe G3.

Jak zdobyć wymarzone uprawnienia poprzez szkolenia sep?

Na rynku mamy szereg możliwości, które pozwalają nam zdobyć kwalifikacje, które ułatwią staranie się o zdanie egzaminu SEP. Zazwyczaj kursy te są dedykowane ludziom, którzy już zajmują się użytkowaniem i nadzorem sieci i instalacji elektroenergetycznych, a także specjalistycznym maszynom elektrycznym. Chcąc zdobyć SEP w zasadzie, musimy spełnić jeden podstawowy warunek, a mianowicie w chwili zdawania egzaminu być osobą pełnoletnią.
Ze szkoleń ukierunkowanych na obsługę i dozór urządzeń oraz sieci elektrycznych możemy skorzystać w zasadzie w każdym większym mieście. Wystarczy więc wybrać godny zaufania ośrodek i poświęcić zaledwie kilka godzin na szkolenie. Chcąc uzyskać stosowne potwierdzenie zdobytych umiejętności, trzeba złożyć wniosek o chęć przystąpienia do egzaminu przed specjalną komisją oraz dokonać opłaty. Sam egzamin odbywa się w formie ustnej i może zakończyć się wynikiem pozytywnym bądź negatywnym. W razie oblania go wystarczy ponownie uiścić stosowną opłatę i można do niego się ponownie zgłosić.

Jak długo ważne są te uprawnienia?

Certyfikat zdobyty podczas egzaminu ma ważność 5 lat. Stąd też warto w stosownym terminie pamiętać o przeprowadzeniu okresowych kontroli i w razie konieczności ponownego stawania przed komisją w celu odświeżenia uprawnień SEP.

Można spotkać się z wieloma zakładami pracy, które oczekują od swoich pracowników posiadanie certyfikatu SEP. Tym samym chcąc zdobyć lepsze stanowisko w branżach powiązanych mocno z elektroniką, opłaca się je sobie wyrobić. Zwiększamy bowiem w ten sposób swoją wiedzę i ugruntowujemy pozycję na rynku zawodowym. Szczególnie mile widziane jest to, jeśli swoją przyszłość widzimy w takich sektorach jak energetyka, budownictwo, elektryka, instalatorstwo, gazownictwo czy też przemysł maszynowy i ciężki. Mając za sobą szkolenia sep, dysponujemy nie tylko merytorycznym przygotowaniem do pracy zawodowej, ale też stwarzamy warunki do wykonywania jej w bezpieczny sposób dla siebie i otoczenia.