Redakcja i korekta tekstu – jakie są między nimi różnice? Na co się zdecydować?

Wielu osobom wydaje się, że proces tworzenia treści należy do prostych zadań. Niestety to błędny tok rozumowania. Należy bowiem wiedzieć, że od pomysłu autora do chwili kiedy dana książka ulotka, katalog bądź inny tekst trafią do klienta niezbędna, jest praca kilku osób, które to mają swój wkład w poszczególne etap pracy. Często wspomniane działania są niewidoczne dla ogółu, lecz to właśnie im zawdzięczamy właściwy odbiór tekstu.

Osoby, które się tym zajmują to przede wszystkim redaktor i korektor, którzy są jednocześnie pierwszymi czytelnikami danej publikacji. Są to na tyle intrygujące przedsięwzięcia, że warto im się nieco uważniej przyjrzeć. Stąd też nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do lektury dalszej części tekstu.

Redakcja tekstów – krótka charakterystyka – biznes

Dlatego w trakcie redakcji często skraca się zdania, dzieli tekst na segmenty, dodaje akapity i śródtytuły, tak by był lepiej przyswajalny. Zamienia się powtarzające się słowa na synonimy, aby tekst był bardziej estetyczny pod względem stylu. Redakcja powinna również wyeliminować błędy merytoryczne, zatem wszystkie fakty, daty, nazwiska, dane etc. użyte w tekście zostają zweryfikowane. Redaktor sprawdza także przypisy i poprawny ich zapis.

Nadrzędnym celem redakcji tekstu jest uczynienie go przystępnym i łatwiejszym w czytaniu. Stąd też pod pojęciem redakcji tekstów rozumie się szeroko rozumiane opracowanie tekstu na wielu polach. Chodzi więc tutaj o takie aspekty jak poprawa tekstu pod kątem: ortografii, stylistyki, kompozycji tekstu czy ogólnej spójności logicznej całości. Do tego tekst jest również skracany, dzielony na segmenty i zyskuje akapity oraz śródtytuły. Zatem tego rodzaju praktyki polegają na kompleksowej analizie tekstu przed jego publikacją.

Na czym polega korekta, czyli krótka charakterystyka zagadnienia

Poddawanie tekstu korekcie ma na celu wykrycie wszelkich błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Do tego osoba zajmująca się korektą ma za zadanie przeanalizowanie całego układu typograficznego. Działania pod kątem korekty nie obejmują w żadnym wypadku wgłębiania się w merytoryczną wartość tekstu, stylistykę czy też w jego kompozycję. Warto nadmienić, że do korektora trafia tekst poddana już redakcji. Stąd też osoba zajmująca się korektą ma za zadanie wychwycić wszelkie uchybienia w tekście, które zostały przeoczone na etapie redakcji. To ważne, bo nie ma osób nieomylnych. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, aby oboma tymi zagadnieniami zajmowały się dwie różne osoby.

Jakie są różnice pomiędzy redakcją a korektą?

Większość osób sądzi, że redaktor, który wykonuje, wspomniane czynności płynnie przechodzi między nimi. Są to dwa odrębne pojęcia i nie stosuje się ich zamiennie. Oba działania mają ten sam cel, a mianowicie poprawę jakości tekstu i wykrycie wszelkich uchybień w nim występujących.

Którą czynność wybrać?

Tak naprawdę absolutnym minimum do tego, aby gdziekolwiek opublikować dany tekst, powinniśmy przynajmniej oddać go do korekty. Oczywiście najlepiej będzie, jeśli zdecydujemy się na oba działania. W ten sposób bowiem zyskamy gwarancję, że nasz tekst zyska na jakości i nie będzie w nim żadnych uchybień. Jest to szczególnie istotne przypadku, kiedy osoba pisząca dany tekst dba o swój profesjonalny wizerunek i zależy jej najwyższej jakości tekście.