Co to jest postępowanie nakazowe

Aymanejed / Pixabay

Postępowanie nakazowe jest uproszczonym trybem procesu karnego. Co to jest postępowanie nakazowe i jakie są jego zasady – reguluje przepis Kodeks Postępowania Cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296].
Wykorzystuje się je w sprawach niewielkiej wagi. Ponadto okoliczności, w jakich powstają żądania muszą być niepodważalne a wina sprawcy nie może budzić wątpliwości. Co nie oznacza, że drobna przestępczość jest uznawana, jako mało ważna i może być traktowana po macoszemu. Zaletą tego trybu karania jest oszczędność czasu oraz funduszy. Osiągnięte korzyści w tego rodzaju postępowaniu można przesunąć na sprawy wymagające większego zaangażowania czasowego i finansowego. W parze z korzyściami dla Skarbu Państwa idą również korzyści dla oskarżonego. Nie musi on uczestniczyć w w rozprawie sądowej.

Jak udokumentować okoliczności kierując pozew w trybie postępowania nakazowego

Nakaz zapłaty w tym postępowaniu nie musi być prawomocny, aby stanowić zabezpieczenie. Nieprawomocny wyrok również zadziała. Żądając zwrotu należności od dłużnika, musisz zebrać dowody.
Do pozwu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające okoliczności Twojego żądania. Oczywiste jest to, że są to dokumenty urzędowe np.:
rachunki zaakceptowane przez dłużnika,
zawarta pomiędzy strona -mi umowa,
wezwane do zapłaty.
Przedmiotem postępowania nakazowego mogą być również weksle, czeki – o ile posiadają zachowaną formę.
Chcąc uzyskać wyrok w postępowaniu nakazowym, zgłoszenie tego trybu postępowania należy dokonać na etapie składania pozwu. W przeciwnym razie Sąd może skierować sprawę na inny tryb postępowania.

Postępowanie nakazowe w przypadku brak dowodów

Jeżeli chcemy skierować sprawę na drogę jakiegokolwiek postępowania sądowego musimy udokumentować nasze żądanie. W przypadku postępowania nakazowego sąd opiera działania na dokumentach, a nie na przesłuchaniu stron. Dlatego skierowane do sądu dowody muszą być niepodważalne. Jeżeli Sąd uzna dokumenty jako niepełne czy błędne – np. źle skonstruowany weksel – może skutkować zwrotem pozwu.

Regulacje Sądowe w postępowaniu nakazowym

Zasada postępowania nakazowego jest uregulowana w dziale nr V Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W jaki sposób dłużnik może się bronić przed nakazem?

Dłużnik nie jest pozbawiony możliwości obrony. Od chwili otrzymania nakazu w ciągu dwóch tygodni ma możliwość złożenia sprzeciwu w danej sprawie. Aby złożyć zarzut wobec nakazu niezbędnym jest dotrzymanie terminu. Sąd wnikliwie analizuje racje oraz dowody. Następnie ponownie zasądza wyrok podtrzymujący wcześniejszy wyrok w całości, w części, uchyla lub odrzuca pozew.